Nemáte covid? Čakajte

pred hodinou Pravda

Ľudia zomierali aj preto, že bola znížená dostupnosť zdravotnej starostlivosti práve z dôvodu COVID-19. Celá