České dlhopisy varujú pred spomalením, krajina má historicky prvú inverznú výnosovú krivku

Autor je hlavný ekonóm v Mazars Česká dlhopisová krivka sa po prvý raz ocitla v inverznom tvare,

Celá správa.