Colníci odhalili nádoby s látkami, poškodzujúcimi ozónovú vrstvu

Nádoby obsahovali látky, ktoré sú verejnosti známe pod pojmom fluórované skleníkové plyny.

Celá správa.