Europol: Islamský štát vo zvýšenej miere využíval ženy i v boji

Správa Europolu sa snaží objasniť, ako sa IS – organizácia podporujúca patriarchálny systém – snažila prilákať a verbovať ženy.

Celá správa.