Historické varovanie podobné výnosovej krivke. Alebo sú Američania iba iní?

Po prvý raz od roku 1982 majú Američania najvyššie úroky spomedzi rozvinutých ekonomík.

Celá správa.