Môže štúdium historických pandémií pomôcť v boji proti tej aktuálnej?

Štúdium historických pandémií by mohlo pomôcť pri riešení aktuálnych svetových problémov, napriek tomu sa naše

Celá správa.