Niekoľko poznámok o paranoidne schizoidnom správaní

Má neprimeraný pocit vlastnej dôležitosti. Nie je schopný objektívne vyhodnocovať prichádzajúce podnety, impulzy.

Celá správa.