Odkaz MMŠ: O dávnom americkom experimente s predškolskou výchovou znevýhodnených detí

Intuitívne vieme, že ak štát investuje do detí z rómskych osád a do ich predškolskej výchovy, bude

Celá správa.