Pôda, z ktorej vyrastá fašizmus

Kniha Benjamina Carter Hetta Ako umiera demokracia je presvedčivo vyargumentovanou a pútavo napísanou syntézou o páde Weimarskej

Celá správa.