Rodí sa nápad, ako by Kollár mohol získať pár nájomných bytov: Železnice spisujú nepotrebné budovy

Železnice by pri ideálnom scenári získali voľné milióny eur, ktoré by mohli použiť na opravy

Celá správa.