V Británii platí zákaz používania škodlivých rodových stereotypov v reklame

Prípadné sťažnosti má za úlohu posudzovať Britská rada pre reklamu.

Celá správa.