V minulosti sa neúspešne súdil o kofolu. Teraz k biznisu so sirupmi pridáva nealko pivo

Trnavský podnikateľ s nealkonápojmi Daniel Vopát sa na prelome milénia zviditeľnil ako vodca slovenských sódovkárni, ktoré

Celá správa.