Znamenie zhonu

Zvýšenie prídavkov na deti sa deje tak narýchlo, že očividne ani nebol čas na upokojenie rasistického elektorátu.

Celá správa.